EcoGrid – eksperyment na Bornholmie

Prąd społecznościowy

Wraz ze wzrostem zdolności do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej zasadnicze znaczenie ma równoległe zwiększanie naszej zdolności do jej skutecznej dystrybucji, dlatego celem nowego projektu EcoGrid jest przetestowanie tych systemów dystrybucji energii elektrycznej.

Dzięki dofinansowaniu na kwotę 12,7 mln euro z tematu „Energia” Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, projekt EcoGrid (Prototyp europejskich sieci inteligentnych) zgromadził 16 partnerów z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii i Szwajcarii.

Zważywszy na fakt, że zaspokajanie 20 proc. naszego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych oraz redukcja o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych to kluczowe priorytety unijnej strategii Europa 2020, tego typu projekty pomagają urzeczywistnić te flagowe cele polityczne.

W ramach projektu EcoGrid uruchomiona zostanie platforma rynkowa, funkcjonująca w czasie rzeczywistym, do obsługi rozproszonych źródeł energii na duńskiej wyspie Bornholm, za pośrednictwem której 2000 odbiorców energii elektrycznej będzie proszonych o zredukowanie zużycia energii, kiedy wiatr jest zbyt słaby lub zbyt silny, aby mogły pracować turbiny wiatrowe na wyspie. W zamian będą mogli obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną za pomocą inteligentnego układu elektroenergetycznego nazwanego „Inteligentną siecią” (ang. Smart Grid).

Uczestnicy zostaną wyposażeni w domowe urządzenia regulujące zapotrzebowanie, które podają odbiorcom informacje w czasie rzeczywistym i umożliwiają programowanie automatycznych preferencji regulowania zapotrzebowania.

Na chwilę obecną 50 proc. elektryczności na wyspie pochodzi z energii wiatrowej.

Starszy naukowiec Ove Grande z instytucji koordynującej SINTEF Energy Research w Norwegii powiedział: „Kiedy dany kraj rozwija wysoką zdolność produkcji energii słonecznej i wiatrowej, zakłada się zazwyczaj, że operatorzy systemu będą potrzebować rezerwowych źródeł, które można szybko włączyć, kiedy wiatr nie posłucha prognozy pogody lub kiedy chmury niespodziewanie przysłonią ogniwa słoneczne. A rezerwowe źródła dostaw, które mają zaspokoić nagłe zapotrzebowanie na energię są kosztowne.”

Zazwyczaj tego typu problemy rozwiązuje się wykorzystując turbiny gazowe albo importując energię z innych regionów lub krajów. Ove Grande ma nadzieję, że wyniki projektu wykażą możliwość innego podejścia do tego problemu.

„W układzie, który ma być zademonstrowany na wyspie Bornholm to odbiorcy będą rozwiązywać problem, zmniejszając ilość zużywanej przez siebie energii elektrycznej na krótki czas. To znacznie tańsze niż zapewnianie im rezerwowej energii, a przy tym również bardziej przyjazne dla środowiska. A ponieważ jest to tańsze, to zwiększy zakres, w jakim sieć elektryczna będzie mogła tak naprawdę polegać na energii słonecznej i wiatrowej.”

Inteligentna sieć funkcjonuje w sposób automatyczny i odłącza ustalony odsetek zużycia każdego odbiorcy, kiedy ceny energii elektrycznej są wysokie. Ten sam system umożliwia odbiorcom zwiększenie zużycia, kiedy ceny są niskie.

W domach uczestników projektu zostaną zamontowane nowe liczniki energii elektrycznej, które różnią się od obecnych liczników tym, że przedstawiają rozbicie zużywanej energii elektrycznej oraz całkowite zużycie energii. W toku projektu opracowany zostanie system komputerowy, który automatycznie obliczać będzie cenę energii elektrycznej dla odbiorców na podstawie sytuacji w układzie produkującym i dystrybuującym. Cena powinna zawsze odzwierciedlać koszty wyprodukowania zapasowej energii w takich samych okresach.

Układ będzie wysyłać w trybie ciągłym informacje o cenach do inteligentnej skrzyneczki, która będzie montowana wraz z licznikiem w domach odbiorców. W razie potrzeby skrzyneczka włączy lub wyłączy urządzenia elektryczne, w zależności od wcześniejszej oceny odbiorcy, jaka cena za energię elektryczną jest akceptowalna dla różnych typów zużycia.

Po zakończeniu projektu naukowcy będą w stanie przeanalizować, jak uczestnicy oceniają układ na podstawie otrzymanych od nich opinii.

Jedną z firm, która weźmie udział w projekcie EcoGrid jest Siemens. Udział Siemensa będzie m.in. polegał na dostarczeniu systemu optymalizacji zużycia energii.

Więcej informacji: www.sintef.no/Home/

Źródło: cordis.europa.eu

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *