About

Fundacja-logo-kolorowe-biale_tloTeberia – wydawnictwo poświęcone szeroko rozumianym innowacjom – wydawana jest przez Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Fundacja powstała by wspierać Akademię Górniczo-Hutniczą w zakresie:

– organizowania działań mających na celu transfer technologii i nowych rozwiązań technicznych do jednostek gospodarczych,

– promowania wyników badań własnych oraz wyników badań prowadzonych w Uczelni i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz innych środków przekazu,

– organizowania wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,

– organizowanie i finansowanie pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych,

– pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz środowiska studenckiego,

– organizowania i współorganizowania oraz finansowania kongresów, konferencji i seminariów.

Przesłaniem działania Fundacji jest słynne wezwanie Adama Mickiewicza z „Ody do młodości” – „tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie”. Pragnie ona realizować przedsięwzięcia wykraczające poza ustalone kanony, wspierając i promując Uczelnię.

Swoje działania dedykuje wszystkim, którzy nie szczędzą czasu i wysiłku, aby podążała ona w kierunku nowoczesnej formuły uniwersytetu technicznego wykorzystującego nowe technologie, stwarzając warunki stałej edukacji.

Fundacja została zarejestrowana w maju 2007 roku z inicjatywy dr inż. Jerzego Kickiego, przy olbrzymim wsparciu, na każdym etapie jej organizowania, założyciela Fundacji JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia.

Fundacja ma świadomość, iż jej wizerunek jest świadectwem, które wystawia społeczności Uczelni, świadectwem z umiejętności współpracy i budowania własnej tożsamości, ale przede wszystkim z rezultatów pracy.

 

TeberiaInnowacjeTeberia*

Teberia jest wydawnictwem poświęconym innowacjom w szerokim tego słowa znaczeniu. Czy to w postaci nowego produktu lub usługi, czy też nowego sposobu podejścia do starego problemu. Nowe technologie, nowe media, nowe trendy w nauce, w gospodarce i sztuce to zakres tematyczny, który poruszają publikujący tu autorzy. Ze szczególnym zainteresowaniem traktowane są innowacje, które właśnie wchodzą na rynek – wdrożenia, komercjalizacje oraz firmy, które właśnie zaczynają swoją przygodę z rynkiem tak zwane firmy typu start-up.

Wszystkie te zagadnienia poza zwykłym doniesieniem są pomyślane jako materiał do przemyśleń, dyskusji oraz analiz. Zamieszczane są komentarze oraz krytyczne ujęcia pojawiających się zagadnień, tak by z tygla poglądów, ocen i polemik mógł powstać ferment myślowy, który pozwoli na wyrobienie sobie własnego zdania na rozwiązania i opcje naszego jutra. Chcemy nie tylko informować i przedstawiać własne opinie, ale również poprzez starannie dobrane grono krytyków i ekspertów dać możliwe szerokie pojęcie o wpływie pojawiających się innowacyjnych rozwiązań na nasz życie – tak byśmy wiedzieli co dane rozwiązanie oznacza w kontekście nie tylko technologicznym, czy naukowym, ale również biznesowym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. To jest ambicją naszego przedsięwzięcia, do którego chcemy zaprosić wszystkich tych, którzy dzielą naszą pasję dla pomysłów i kreacji wykraczających poza myślenie w kategoriach tego co już jest. Interesują nas informacje o tym co dopiero będzie, co się stanie, jak będzie wyglądało nasze jutro i jaki wpływ na nasze życie w różnych jego aspektach mają dziś dopiero kiełkujące i wschodzące pomysły, które już jutro mogą stać się otaczającą nas rzeczywistością.

Zapraszamy do współpracy.

* Skąd nazwa Teberia?

TEBERIA to nazwa portalu, który został utworzony pod koniec 2003 roku przez grupę entuzjastów skupionych wokół Szkoły Eksploatacji Podziemnej jako portal tematyczny traktujący o szeroko rozumianej branży surowców mineralnych w kraju i za granicą.

Portal od początku miał stanowić forum wymiany opinii, źródło wiedzy oraz być kreatorem rzeczywistości dla całego sektora wydobywczego w kraju i za granicą. W swej sześcioletniej historii z roku na rok notujemy coraz większą liczbę odwiedzających nas internautów, jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem wielu ciekawych inicjatyw oraz wydawcą szeregu pozycji literaturowych. Jesteśmy portalem skupionym na studentach i ich możliwościach. Pragniemy pokazywać młodym ludziom drogę którą mogą wybrać po zakończeniu edukacji jak również możliwości zdobywania doświadczenia w trakcie studiów.

Obecnie portal rusza z nową odsłoną. Jest nią serwis technologiczny teberia24.pl, podejmujący teamtykę innowacyjności i skierowany do ludzi poszukujących informacji na temat nowoczesnych technologii i ich wpływu na gospodarkę oraz społeczeństwo. Zasadniczym elementem naszego serwisu będzie cyfrowe wydanie magazynu „Teberia”, który będzie ukazywał się jako miesięcznik.