Jak widzisz to co ja widzę? Odbiór!

Wszystko się zmienia – również sposób prowadzenia działań wojennych i rola żołnierzy w tychże działaniach. Wraz z rozwojem technologii komunikacyjnej, postępami w automatyzacji i robotyce oraz miniaturyzacji dostępnych rozwiązań technicznych ewoluuje sposób myślenia zarówno armii, jak i o armii.

Dynamika zmian liczebności, rozmieszczenia, jak również zamiarów i konstelacji sił przeciwnika prowadzą do wiecznego „głodu informacji” na temat środowiska walki zbrojnej, tak by operacje wojskowe mogły charakteryzować się precyzją i możliwie niską śmiertelnością. Dążenie do zyskania możliwie najbardziej przejrzystego obrazu sytuacji w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia i skuteczności w osiąganiu założeń operacyjnych są obecnie niemożliwe bez wsparcia ze strony istniejącej i nieustannie ewoluującej technologii. Zmienia się również to kim jest żołnierz i jak działa na polu walki. Niegdyś jego działanie sprowadzało się do tego by dzięki szkoleniu i wyposażeniu jak najlepiej zbadać, opanować i zabezpieczyć teren do tego wyznaczony. Wraz z coraz większym znaczeniem i rozpowszechnieniem technologii rola żołnierza staje się bardziej wysublimowana i jednocześnie bardziej śmiercionośna. Miniaturyzacja technologii cyfrowych oraz ich integracja z wojskowym wyposażeniem, a także dostępność, dzięki różnorodnym urządzeniom, platform informacyjnych, sprawiają, że miejsce żołnierza w środowisku, w którym wypatruje, rozpoznaje, kategoryzuje i decyduje o obiektach w jego otoczeniu, staje się powiązane głównie z analizą przepływających informacji bez konieczności narażania się na straty przez „rozpoznanie walką”. To dlatego powstają coraz to nowe pomysły i rozwiązania, które mają na celu, w ujęciu modelowym, dokonanie symulacji i rozważenie jak najlepiej dzięki innowacyjnym technologiom stawić czoła wyzwaniom trzeciego tysiąclecia bynajmniej wolnego od konfliktów i starć zbrojnych. Aby móc dokonać tak złożonego modelowania i symulacji, w celu opracowania technologii dla potrzeb wojska, należy mieć spore doświadczenie w kreowaniu i operowaniu w wirtualnej rzeczywistości i w złożonych środowiskach graficznych. Na rynku istnieje wiele firm, które specjalizują się w pracy nad współdziałaniem człowieka i technologii informacyjnych. Zalicza się do nich firma Tanagram Partners, która będąc od dawna na rynku stworzyła między innymi pierwszą korporacyjną stronę internetową, czy też pierwszą interaktywną prezentację jeszcze w połowie lat 90tych ubiegłego stulecia. To ona została zaproszona do zaproponowania modelu zintegrowanego, cyfrowego systemu mającego znacząco poprawić proces decyzyjny żołnierzy w trudnych warunkach poprzez współdziałanie zintegrowanego systemu operacyjnego, dostępu do danych oraz odpowiednio zaprojektowany cyfrowy wyświetlacz. Współpracują one tak by pozwolić żołnierzom na lepsze postrzeganie i rozumienie oraz – co najważniejsze – planowanie najlepszego sposobu postępowania tak aby zwiększyć wydajność przy osiąganiu założeń taktycznych. Zobaczyć znaczy poznać i zrozumieć – dlatego zapraszamy do naszego komiksu, który obrazuje scenariusz i przykład działania opartego o wykorzystanie wzbogaconej rzeczywistości (ang. Augumented Reality). Powstał on na bazie propozycji zebranych i opracowanych właśnie w firmie Tanagram Partners. Czy to obraz z dalekiej przyszłości? Chyba jednak nie aż tak odległej. Ocenę i komentarz pozostawiamy czytelnikom.

System Inteligentnej Rozszerzonej Rzeczywistości (SIRR) – Zintegrowany cyfrowy system mający na celu znaczące poprawienie procesu decyzyjnego żołnierzy w trudnych
warunkach poprzez współdziałanie zintegrowanego systemu operacyjnego, dostępu do danych oraz cyfrowy wyświetlacz mocowany na głowie – współpracują one tak by pozwolić żołnierzom na lepsze postrzeganie i rozumienie oraz – co najważniejsze – planowanie najlepszego sposobu postępowania tak aby zwiększyć wydajność przy osiąganiu założeń taktycznych.

admin

Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *