Estakada vs Stadion Narodowy

10 estakada vs narodowy

10aNową inwestycję „Bogdanki” – Pole Stefanów od macierzystych obiektów kopalni dzieli 3,5 kilometra. Dystans ten łączą nie tylko podziemne wyrobiska, ale przede wszystkim stalowa estakada transportowa, najnowocześniejsza tego rodzaju konstrukcja inżynierska w Polsce.

Estakada to jedna z ważniejszych inwestycji związanej z rozbudową istniejącej i budową nowej infrastruktury w Polu Stefanów. Bogdanka wskazywała tę inwestycję jako jeden z głównych celów emisyjnych przedstawionych w prospekcie emisyjnym przed wejściem na giełdę.

Przetarg na budowę estakady ogłoszono jeszcze w marcu 2009 r. Wśród złożonych 11 ofert znalazły się m.in. międzynarodowe konsorcja z udziałem podmiotów z Hiszpanii i Irlandii. Ostatecznie LW „Bogdanka” podpisała umowę z polskim potentatem w budownictwie przemysłowym spółką Polimex – Mostostal SA, która zaproponowała najkorzystniejsze warunki cenowe.

Celem estakady jest odstawa urobku, czyli węgla wydobywanego z głębokości 1040 m poprzez szyb 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka. Stalowa konstrukcja estakady robi wrażenie – widać ją z daleka. Zbudowany taśmociąg ma prawie 3,5 kilometra długości i jest zamocowany blisko 10 metrów nad ziemią.

Obiekty zostały wzniesione w konstrukcji żelbetowej (fundamenty, zbiornik węgla) oraz stalowej, słupowo-ryglowej (części nadziemne obiektów). Części stalowe obudowane i zadaszone w systemie lekkiej zabudowy, cokoły z cegły klinkierowej.

Transport urobku dokonuje się głównie dzięki trzem mostom przenośnikowym i są to najdłuższe mosty przenośnikowe do urobku w Polsce. Ważnymi obiektami estakady są także stacje przesypowe i zbiorniki węgla surowego. Najwyższy ze zbiorników liczy 38 m wysokości, a pojemność jego to 14,5 tys. m sześć., czyli ok. 6000 ton (znajduje się w Stefanowie). Drugi zbiornik o pojemności ok. 1000 ton zlokalizowany jest w Bogdance.

W mostach przenośnikowych prowadzone są sieci cieplne o długości ok. 2980 m, przesyłające ciepło do Stefanowa i Nadrybia. Ze względu na znaczną długość i konieczność kompensacji termicznej oraz przewidywane wpływy eksploatacji górniczej zastosowano specjalne podpory kierunkowe, co 3 m i co 12 m; podparcia ślizgowe co 6 m, kompensatory osiowe o zdolności kompensacji 250 mm, rury o zwiększonej wytrzymałości na odcinku 30 m. Uwzględniono także możliwość sekcyjnego odcięcia rurociągu w przypadku awarii.

Na trasie odstawy urobku zastosowano kruszarki szczękowe do kruszenia węgla, zanim transport znajdzie się na taśmie. Elektroniczne wagi technologiczne pozwalają ustalić wielkość przekazywanego urobku.

Taśmy wyposażone w elektromagnetyczne separatory mają zdolność samooczyszczenia. Estakada wyposażona jest w systemy filtrujące, uniemożliwiające przedostanie się pyłów do otoczenia. Instalacje odpylające to: bateria cyklonów, wentylator promieniowy, przenośniki ślimakowe o fi 200 mm. Odpylanie dokonywane jest także poprzez mobilny odkurzacz, który systematycznie zbiera pył węglowy w przeznaczonych do tego miejscach wzdłuż biegnącej estakady. Cała trasa „wędrującego” węglowego urobku ze Stefanowa do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka jest monitorowana i tym samym cały czas kontrolowana.

10bNa uwagę zasługuje przenośnik taśmowy zabudowany w moście odstawy wzdłuż drogi Bogdanka –

Stefanów. Z pewnością będzie to jeden z najdłuższych przenośników pracujących w górnictwie w Polsce. Długość tego przenośnika wynosi 2574 m. Różnica wysokość między jego początkiem a końcem wynosi 7,6 m. Wyposażony jest on w taśmę o szerokości 1600 mm, o grubości 18 mm, uzbrojoną w linki stalowe o średnicy 5 mm. Przenośnik posiada grawitacyjny mechanizm napinania zainstalowany w rejonie stacji zwrotnej.

Masa zawieszonego ciężaru wynosi 17500 kg. Całkowita zainstalowana moc zabudowanych napędów wynosi 710 kW. Silniki są przystosowane do współpracy z falownikiem. Bębny napędowe zostały wyposażone w okładziny ceramiczne.

O tym, że jest to niebagatelna inwestycja świadczyć może tez fakt, iż spółka Polimex-Mostostal, mająca na swym koncie wiele znaczących realizacji zgłosiła estakadę w Bogdance do tegorocznej edycji konkursu „Konstrukcja stalowa – realizacja roku” organizowanego przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Estakada w Bogdance zawalczy o zaszczytny tytuł m.in. ze Stadionem Narodowym w Warszawie. jac

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *