Grunt to dobre zaplecze – dr Adam Smoliński

smolinski

smolinski

W 2000 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego obroniłem pracę magisterską oraz rozpocząłem studia doktoranckie w Instytucie Fizyki, gdzie cztery lata później obroniłem pracę doktorską pt. „Chemometryczne techniki eksploracji i modelowania danych z monitoringu chemicznych zanieczyszczeń środowiska”. W tym samym roku ukończyłem studia podyplomowe „Zarządzanie Ochroną Środowiska” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od 2006 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Laboratorium Procesów Przetwórstwa Węgla Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa. Mam też za sobą półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Południowego Illinois w Carbondale w Stanach Zjednoczonych, gdzie brałem udział w realizacji projektów badawczych z zakresu czystych technologii węglowych. W pracy najbardziej cenię sobie możliwość rozwoju i realizacji własnych projektów badawczych w ramach działalności naukowo-badawczej GIG, dostęp do unikatowego zaplecza technicznego i eksperckiego oraz możliwość współpracy, w ramach zespołów badawczych Instytutu, z polskimi i zagranicznymi partnerami, reprezentującymi wiodące światowe jednostki naukowobadawcze i przemysłowe. Mój obszar zainteresowań naukowych obejmuje w szczególności zagadnienia związane z energetycznym wykorzystaniem węgla i biomasy, w tym technologie zgazowania węgla/biomasy do gazu syntezowego oraz gazu o zwiększonej zawartości wodoru, jako perspektywicznego, przyjaznego środowisku nośnika energii, technologie separacji strumienia wodoru z gazu syntezowego, sekwestracji dwutlenku węgla oraz zagadnienia związane z zastosowaniem metod chemometrycznych w analizie danych środowiskowych. Moim największym dotychczasowym osiągnięciem było opracowanie koncepcji i budowa stanowiska badawczego z reaktorem ze złożem stałym do badań procesu zgazowania paliw stałych, w tym badań reaktywności karbonizatów węglowych oraz produkcji gazu bogatego w wodór w procesie zgazowania węgla parą wodną.

 

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *