Herbert Wirth Doktorem Honoris Causa AGH

7 herber wirth

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uhonorowała najwyższym wyróżnieniem dr hab. inż. Herberta Wirtha, Prezesa KGHM Polska Miedź SA. Tytuł Doktora Honoris Causa jest nadawany osobom o znakomitym dorobku naukowym i zawodowym oraz wyjątkowych zasługach dla środowiska akademickiego.

Godność Doktora Honoris Causa nadano za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno- górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A. w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo – Hutniczej w kraju i na świecie. O nadanie tego prestiżowego tytułu wystąpił Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, na którym Wirth studiował.

– To nie tylko jest mój sukces, to jest sukces wszystkich pracowników KGHM. Ja jestem w pewnym sensie emanacją tego, do czego ci ludzie są zdolni, co potrafią zrobić – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM po uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni.  – Byłem liderem w dobrym czasie i tym liderem chcę pozostać. Takie tytuły jeszcze bardziej wzmacniają pozytywne nastawienie do przyszłości. Nadanie mi tego tytułu traktuję w kategoriach ogromnego honoru.

– Jest to znakomity geolog, ale także menadżer przemysłu. Po drugie, on stworzył globalną firmę. Szczycimy się tym, że mamy tak znakomitego przedstawiciela – mówi prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.

Prezes KGHM Polska Miedź – jak podano w uzasadnieniu – został uhonorowany za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej i przekształcenie spółki w firmę globalną. Podkreślano również wkład we wspieranie współpracy naukowej.

– Godność otrzymują osoby, które zasłużyły się Polsce i które w jakiś sposób związane są z AGH – tłumaczy prof. Adam Piestrzyński, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. – To jest święto całej szkoły, święto naszego wydziału, który wystąpił z taką inicjatywą o nadanie tytułu honorowego doktora profesorowi Wirthowi, osobie wybitnej, która jest naukowcem i menadżerem najwyższej klasy.

Dr hab. inż. Herbert Wirth jest 108. Doktorem Honoris Causa w historii Akademii Górniczo – Hutniczej.  Prezes KGHM Polska Miedź SA jest absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie. Na Wydziale Górniczym zdobył stopień doktora. W ubiegłym roku uzyskał natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska na Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem i współautorem 47 publikacji w dziedzinie geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii.

Jego zdaniem geologia jako dziedzina nauki jest dużym wyzwaniem dla naukowców i studentów.

– Z jednej strony to jest realizacja samego siebie, pasji poszukiwawczej. Jeżeli ona w nas jest, to jest wspaniały kierunek. Z drugiej strony, ma to też wymiar ekonomiczny. Nie ukrywajmy, że na koniec dnia z tego, co odkryjemy, powinnyśmy mieć środki do życia, środki dla właścicieli – mówi Wirth.

KGHM od lat ściśle współpracuje z AGH przy realizacji wielu różnych projektów badawczych.

– Jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów naukowych, jeśli nie najważniejszym, dla KGHM. Dla nas z kolei KGHM to jest źródło różnych projektów badawczych i środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i prowadzenia uczelni – tłumaczy rektor, prof. Tadeusz Słomka.

Szczególnie podkreśla znaczenie dwóch wspólnych projektów, które uczelnia realizuje z KGHM.

– Jeden związany jest z fotowoltaiką, czyli panelami, które zbierają energię słoneczną. Jesteśmy w końcowej fazie zawiązywania spółki, która być może będzie nawet produkować, a równocześnie będzie prowadzić potężne farmy fotowoltaiczne – wyjaśnia prof. Słomka. – Natomiast drugi projekt jest związany z pierwiastkami strategicznymi. To jest newralgiczna sprawa dla całego świata, ponieważ większością zasobów w tym momencie dysponują Chińczycy. My też mamy tutaj pewne zasoby i  chcemy wspólnie z KGHM do tych dóbr się dobrać – mówi.

Pracę w KGHM Polska Miedź SA podjął w 2002 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami. W 2006 roku został Wiceprezesem Zarządu KGHM CUPRUM, a dwa lata później zajął stanowisko I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska uzyskał w 2012 roku na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: „Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych”. Jest autorem i współautorem 47 publikacji z zakresu geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii. Wyniki swoich prac zawarł w odpowiednich raportach, prezentował je na licznych seminariach i sympozjach oraz brał udział w licznych, międzynarodowych projektach badawczych.

 

źródła: KGHM, newseria

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *