Kontakt z ludźmi daje satysfakcję – Michał Kopacz

35 m kopacz

35 m kopaczDla mnie podstawą wyboru kierunku studiów zasadniczych i później doktoranckich były zainteresowania ekonomią, ekonomiką, biznesem, a w szczególności rynkami finansowymi i giełdami towarowymi. Studia, które wybrałem, pozwoliły rozszerzać wiedzę w tym zakresie. Ale tak naprawdę przekonałem się o tym dopiero później, mając do czynienia w praktyce z obrotem instrumentami finansowymi na giełdach pieniężnych oraz dokonując wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

Najbardziej w mojej pracy fascynują mnie wyzwania. Oczywiście chodzi o wyzwania naukowe. Jednak bez kontaktu z ludźmi, doświadczania wzajemnych interakcji to wszystko, co robię na co dzień, byłoby znacznie mniej pociągające. Śmiem powtarzać znane stwierdzenie, że to przede wszystkim kontakt z ludzmi stwarza warunki do odczuwania satysfakcji z tego, co się robi.

Niewątpliwie największym moim osiągnięciem naukowym było ukończenie doktoratu i jego obrona z wyróżnieniem na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Planuję teraz rozwijać moje zainteresowania naukowe zmierzające do osiągnięcia w przyszłości statusu samodzielnego pracownika naukowego. A organizacja Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych dla mnie, jako koordynatora, to wyzwanie naukowe i organizacyjne.

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *