Młodzież zmienia górnictwo

world mining3

Podczas dwudziestej drugiej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie odbyło się po raz pierwszy międzynarodowe spotkanie studentów kierunków górniczych – World Mining Students Meeting Kraków 2013 – nowa inicjatywa, której głównym celem jest stworzenie warunków współpracy dla młodych adeptów górnictwa, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, wymiana doświadczeń oraz wiedzy.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to obecnie największa w Polsce konferencja górnicza organizowana nieprzerwanie od 1992 roku. Patronują jej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Szkoła jest ciekawym i zarazem nieszablonowym przedsięwzięciem dającym okazję do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy światem nauki i szeroko rozumianego przemysłu.

Intencją organizatorów jest aby World Mining Students Meeting stał się corocznym forum wymiany myśli między, jeszcze studentami a niebawem już inżynierami, działającymi w obszarze górnictwa w jednoczącej się Europie a także na innych kontynentach. Jesteśmy przekonani, że nawiązane podczas tych spotkań przyjaźnie przekształcą się już za kilka lat w owocne kontakty naukowe.

Do Krakowa jako uczestnicy World Mining Students Meeting przyjechali studenci wydziałów górniczych wyższych uczelni z różnych krajów europejskich, tj.: Ukrainy, Serbii, Czech i Polski. Ukrainę reprezentowały uczelnie z Dniepropietrowska i Doniecka, Serbię – uczelnia z Belgradu, Czechy – uczelnia z Ostrawy. Polska posiadała najliczniejszą reprezentację składającą się z trzech uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jednym z elementów World Mining Students Meeting Kraków 2013 był Turniej Wiedzy Górniczej zorganizowany już po raz ósmy. Uczestniczyć w nim mogli studenci z kierunków o specjalności górniczej. Turniej odbył się w podziemiach Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Składał się z dwóch etapów. Pierwszym były pytania testowe jednokrotnego wyboru, natomiast na drugi etap złożyły się pytania otwarte. Odpowiedzi można było udzielać w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Zakres pytań był bardzo różnorodny od BHP po działy typowo górnicze, pytania dotyczyły tematyki górnictwa światowego.

Drugi etap wyłonił zwycięzców turnieju. Zostali nimi: Marcin Drewniak z Politechniki Śląskiej – miejsce I, Velijko Lapcevic z Uniwersytetu w Belgradzie – miejsce II, i Marcin Szczurek z Politechniki Śląskiej – miejsce III.

Zwycięska trójka dostała jak zwykle – od europosła Jerzego Buzka – zaproszenie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Dodatkowo dla tej inicjatywy udało się pozyskać mecenat dwóch liderów polskiego górnictwa tj. KGHM „Polska Miedź” SA i Kopex SA, firm od lat wspierających działania Szkoły na rzecz upowszechniania nauki i wiedzy górniczej. Obie firmy ufundowały dla najlepszych studentów ciekawe i atrakcyjne nagrody, a zarząd Grupy Kopex zaprosił laureatów na płatny miesięczny staż w jednej ze swych spółek.

W trakcie pobytu studenci mieli okazję do zapoznania się z praktycznymi aspektami wydobycia węgla kamiennego w Polsce dzięki wizycie w kopalni „Ziemowit” należącej do Kompanii Węglowej SA. Równie interesujący był pobyt w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych należących do Grupy Kopex, gdzie studenci mieli okazję m.in. zapoznać się z najnowszym produktem spółki – w pełni zmechanizowanym kombajnowym kompleksem ścianowym przeznaczonym do eksploatacji cienkich pokładów.

Prezentacje wyższych uczelni przygotowane przez polskich i zagranicznych studentów były elementem wieńczącym World Mining Students Meeting Kraków 2013. Każda z drużyn stanowiąca reprezentację swojej uczelni zaprezentowała dwie prezentacje. Pierwsza z nich była na temat „Górnictwo w moim kraju”, natomiast druga dotyczyła tematu „Edukacja górnicza na moim uniwersytecie”. Całość obrad była transmitowana do Internetu.

– Miło było ich u nas gościć i dowiedzieć się, co też myślą o przyszłości przemysłu, z którym zamierzają związać swoje życie zawodowe. Są pełni zapału do dalszej nauki i warto otwierać przed nimi świat. Takie spotkanie służy integracji, a pomysł umiędzynarodowienia Turnieju Wiedzy Górniczej był ze wszech miar trafiony – ocenił dr hab. inż. Piotr Saługa, przewodniczący jury Turnieju Wiedzy Górniczej, który prowadził prezentacje.

Podobną opinię wyraził dr inż. Jerzy Kicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII SEP.

– Jeżeli myślimy o promocji górnictwa, to tylko w taki właśnie sposób. Studenci zawierali znajomości, przyglądali się pracy w polskich kopalniach. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku studencka reprezentacja będzie znacznie szersza – stwierdził Jerzy Kicki.

Najważniejsze, że pomysł organizowania spotkań młodych podczas kolejnych edycji SEP podoba się przedstawicielom przemysłu. Przypomniał o tym zamykając pierwsze spotkanie Artur Dyczko – sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

– Zwłaszcza KGHM i Kopex wyraziły zainteresowanie zacieśnianiem współpracy z uczelniami. W ten sposób łatwiej wybrać najlepszych i zaproponować im pracę. To jest istotny element synergii przemysłu i nauki – podkreślił Dyczko.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznym Turnieju Wiedzy Górniczej Kraków 2014 – Naprawdę Warto.

Michał Jakubowski

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *