Perspektywy i kierunki rozwoju

15 perspektywy i kierunki rozwoju

15 cW dniach 16-18 lipca br. w Lubinie odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi. Konferencja będzie 3-dniowym świętem branży wydobywczej, a KGHM Polska Miedź S.A. jego centrum. Do Lubina przyjadą naukowcy, przedstawiciele firm wydobywczych oraz producenci maszyn z całego świata i będą dyskutować o przyszłości miedziowego górnictwa.

KGHM Polska Miedź S.A. odgrywa coraz większe znaczenie nie tylko w górniczym świecie. Niedawno opiniotwórczy dziennik gospodarczy „Financial Times” poświęcił na swych łamach sporo miejsca KGHM. Konkluzja analizy po przejęciu przez nasza spółkę kanadyjskiej Quadry FMX była jasna – po raz pierwszy udało się w Polsce zbudować „światowej klasy firmę”.

Jak zauważa dziennik w Polsce w minionych dwóch dekadach powstały duże firmy w bankowości, browarnictwie, czy przemyśle związanym z motoryzacją. Jednak żadna z tych firm nie miała ponad regionalnych wpływów.

Jak czytamy w „FT” to, że stało się tak w przypadku KGHM nie jest zaskakujące. „KGHM miał zarówno bazę zasobową oraz zaplecze finansowe i potrzebne środki, aby wyrwać się z krajowej niszy. (…) Przez ostatnie 20 lat Polska mogła się poszczycić najszybciej rosnącą gospodarką w Europie i udało jej się uniknąć recesji. Jednak od upadku komunizmu nie udało jej się zbudować spółki na skalę światową – aż do teraz”.

Szefostwo koncernu miedziowego nie zamierza jednak spoczywać na laurach, chce rozwijać swoją potęgę. II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi jest zatem nie tylko okazją, by utrwalić wizerunek nowoczesnej firmy, ale też szansą stworzenia platformy wymiany doświadczeń związanych z aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi w Polsce i na świecie.

15bDla KGHM Polska Miedź S.A. to szczególnie istotne, gdyż polska firma jako jedna z nielicznych w świecie wydobywa rudy miedzi głęboko pod ziemią, coraz głębiej. Aktualnie eksploatowane złoże rud miedzi występuje na głębokości od  600 do 1250 metrów.

– Warunki górniczo-geologiczne są coraz trudniejsze, a praca staje się coraz cięższa. Na takich głębokościach temperatura pierwotna górotworu sięga ponad 400C. Nieunikniona jest zatem stopniowa mechanizacja i automatyzacja wydobycia. Wymaga to opracowania nowych systemów eksploatacji, które muszą zastąpić systemy dotychczasowe z użyciem materiałów wybuchowych – przekonuje prof.Monika Hardygóra, przewodnicząca Rady Programowej II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi.

„Problematyka Kongresu, obejmująca szeroki zakres zagadnień związanych z górnictwem rud miedzi w Polsce i na świecie, stanowić będzie doskonały asumpt do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Pozwoli jednocześnie na identyfikację aktualnych i najistotniejszych do rozwiązania problemów, ukierunkowaniu działań oraz określeniu płaszczyzn współpracy, pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami górniczymi i innymi firmami działającymi na rzecz górnictwa” – zapowiadają organizatorzy Kongresu.

Obrady odbywać się będą w sesjach problemowych, obejmujących  następującą tematykę:

  • baza zasobowa,  produkcja, stan obecny górnictwa  rud miedzi,
    • perspektywy i kierunki rozwoju górnictwa rud miedzi,
    • technologia i technika wydobycia,
    • prawo, organizacja, bezpieczeństwo pracy.

15aPlanowane jest również seminarium geofizyczne, podczas którego omawiane będą  tematy związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji i zadań służb geofizycznych w kopalniach głębinowych oraz zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem metod geofizycznych w ruchu zakładu górniczego. Ponadto w ramach seminarium odbędą się zajęcia praktyczne w stacji geofizyki górniczej O/ZG „Rudna”.

Kongresowi towarzyszyć będzie szereg wystaw i prezentacji, a jego uczestnicy będą mogli zapoznać się, podczas wizyt technicznych, z procesem eksploatacji  rud miedzi w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.

 

15 dDoskonałą okazją do możliwości zaprezentowania swoich rozwiązań technicznych będzie organizowana wystawa maszyn i urządzeń, dla firm współpracujących z zakładami górniczymi KGHM Polska Miedź S.A. lub oferujących swoje rozwiązania techniczne do stosowania w górnictwie rud miedzi. W ramach wystawy przewidywane jest również  przeprowadzenie konkursu „Innowacyjny Produkt ‘2012”. Poszczególne firmy i instytuty badawcze mogą zgłosić do konkursu produkty spełniające kryterium innowacyjności. W ocenie spełnienia tego kryterium będą brane pod uwagę przede  wszystkim produkty wdrożone stosunkowo niedawno do praktyki przemysłowej oraz te, których cechy użytkowe pozwalają na szerokie rozpowszechnienie.

Organizatorami II Międzynarodowego Kongres Górnictwa Rud Miedzi są KGHM Polska Miedź S.A. , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. mj

Szczegóły tego wydarzenia znajdują się na stronie: http://www.sitglubin-kongres.pl/

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *