Robię, co lubię – dr inż. Jerzy Korol

j korol

Od najmłodszych lat fascynowałem się biologią i chemią. Na Politechnice Śląskiej wybrałem specjalizację Technologie Utylizacji i Recyklingu, dzięki czemu miałem możliwość poruszania się w obszarze swoich zainteresowań. Po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem studia doktoranckie na Kierunku Inżynieria Materiałowa – rozprawę doktorską obroniłem w lipcu br. – i tak zaczęła się moja przygoda z nauką o materiałach, którą teraz mogę kontynuować dzięki pracy w Zakładzie Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa.

j korolW mojej pracy najbardziej pociąga mnie to, że mogę łączyć teorię z praktyką oraz możliwość eksperymentowania, projektowania i tworzenia całkowicie nowych materiałów, a także opracowywanie technologii ich wytwarzania i przetwarzania. Dużo satysfakcji sprawia możliwość współpracy z przemysłem i próba wspólnego rozwiązywania realnych problemów technologicznych. Obecnie bardzo mocno zaangażowany jestem w realizowane w GIG-u projekty naukowe mające na celu m.in. otrzymanie bionanokompozytów, co pokrywa się z moimi zainteresowaniami. Niezwykle motywujące były dla mnie staże naukowe, które odbyłem za granicą: w Centrum Badawczym Ma-schinenfabrik Gustav Eirich GmbH&Co KG w Niemczech, gdzie realizowałem część badań do swojego doktoratu, oraz w Imperial College London. Za każdym razem, kiedy wracałem do kraju, byłem naładowany ogromną dawką pozytywnej energii, a głowę miałem pełną pomysłów… Ogromną satysfakcję sprawiło mi, kiedy zbudowano od podstaw i uruchomiono linię produkcyjną według projektu, który został opracowany w trakcie realizacji grantu rozwojowego, którego byłem jednym z głównych wykonawców. Otrzymałem dzięki temu w 2007 r. Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe.

Moje plany zawodowe to przede wszystkim dalszy rozwój naukowy, który jest możliwy dzięki pracy w tak prestiżowym i liczącym się w kraju i za granicą ośrodku naukowo-badawczym, jakim jest GIG. A patrząc z perspektywy czasu, uważam, że w pracy ważnym jest, aby robić to, co się lubi, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć wyznaczone przez siebie cele – taka praca po prostu daje najwięcej radości.

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *