Specjalista od promieniowania

– Zajmuję się rzeczami, którymi zajmuje się jedynie garstka ludzi. Prawników, księgowych czy managerów są miliony, a fizyków mało – mówi o swojej pracy naukowej Krzysztof Wojciech Fornalski, doktorant w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Wśród fizyków niewielu zajmuje się zaś wpływem promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

13 kraetywniKrzysztof Fornalski ukończył II liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim znane z wysokiego poziomu nauczania fizyki i matematyki. Ten fakt, jak również to, że rodzice są „ścisłowcami” – jego Mama uczyła fizyki, a Tata jest energetykiem – sprawił, że pójście w kierunku nauk ścisłych wydawało mu się oczywiste. W swoich planach początkowo miał studiowanie informatyki – dopiero w klasie maturalnej zmienił zdanie i zdecydował się na fizykę. „Raczej pod wpływem impulsu i chęci robienia czegoś niecodziennego, nieprzeciętnego” jak twierdzi. W 2002 roku rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, a zaraz po ich ukończeniu podjął studia doktoranckie w Instytucie Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana w Świerku koło Otwocka. Obecnie jest studentem IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Jego praca doktorska będzie dotyczyła zagadnienia wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Zajmie się w niej między innymi danymi dotyczącymi otrzymywanych dawek oraz ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych wśród pracowników instytutu, w którym pracuje. Opracował całkowicie nowy, autorski model odpowiedzi komórek na dawkę promieniowania. Wykorzystał w nim podejście czysto probabilistyczne w oparciu o mechanizmy, które wyniósł ze swoich studiów na Politechnice. Choć techniczne aspekty programowania nie zawsze są najprostsze ma jednak nadzieję, że uda mu się w przyszłości jeszcze bardziej rozwinąć swój autorski model odpowiedzi na promieniowanie. Praca w tak poważnym ośrodku jakim jest Instytut Problemów Jądrowych pozwoliła mu również bardzo pokornie spojrzeć na rozmiar wiedzy, którą dysponujemy – poświadczyć znaną nie od dziś tezę, że tak naprawdę wiemy bardzo mało. Działanie w grupie i możliwość wymiany myśli, poglądów oraz dyskusji pozwalają mu przekonać się jak ważne i wartościowe jest poznanie opinii i zdania innych osób. Świadomość dokładania malutkiej cegiełki – wkładu w rozwój naszej cywilizacji – daje mu ogromne poczucie spełnienia. W swojej pracy ceni sobie możliwość rozwoju oraz swobodę działania. Nie lubi stania w miejscu i wykonywania czegoś odtwórczego – to właśnie praca twórcza jest dla niego najbardziej pociągająca. Daje mu to ogromną satysfakcję oraz poczucie, że to co robi jest ważne i jest jednocześnie możliwością budowania opinii o sobie. Mimo tak wielu satysfakcjonujących czynników ma świadomość, iż po skończeniu studiów doktoranckich trudno będzie w Polsce otrzymać dobrze płatną posadę w nauce. Być może fakt ten zmusi go w przyszłości do imania się wielu innych, nie zawsze związanych z pracą, zadań. – Nie zawsze udaje się robić to co się lubi i jednocześnie dobrze na tym zarabiać – wyznaje szczerze. Krzysztof nie zamierza się jednak poddawać – w dalszym ciągu dąży do realizacji swojego twórczego potencjału choć ma też świadomość związanych z tym trudności. Żyje nie tylko pracą. Ma różne inne pasje i zainteresowania. Od ponad 10 lat pisze wiersze, które były publikowane w wielu czasopismach, m.in. „Akant” lub w pokonkursowych monografiach. Za tą swoją twórczość był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. na Grudniowym Akademickim Przeglądzie Artystycznym (aż cztery razy). Pośród swoich zainteresowań ma również genealogię (posiada obszerne drzewo genealogiczne swojej rodziny tworzone pieczołowicie od lat) i heraldykę. Udziela się również społecznie – jest członkiem Korporacji Akademickiej Sarmatia, Związku Szlachty Polskiej, Koła Naukowego Fizyków przy Politechnice Warszawskiej oraz członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Jego podporą jest również ukochana Rodzina: żona Kasia i malutka córeczka Natalia. ts

admin

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *